Równiej w Krzywej Górze. Drogą w końcu da się jechać

0
Remont objął blisko kilometrowy odcinek drogi - od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 442 do centrum wsi

Bezpieczniej na drodze powiatowej w Krzywej Górze (gm. Kołaczkowo). Blisko kilometrowy odcinek został uzupełniony emulsją i grysami.
– To zabieg doraźny, ale trwały – zapewnia naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych w starostwie Bartłomiej Kaczmarzewski.

 
O naprawę drogi już od dłuższego czasu postulowali mieszkańcy. Ich zdaniem, jej stan uległ pogorszeniu właśnie w trakcie budowy elektrowni. We wsi jest ich 8.

 
Ten temat poruszyliśmy w najnowszej audycji z cyklu Radiowe SOS. Można ją odsłuchać na naszej stronie internetowej. A na sygnały od państwa – nie tylko w sprawie dróg – czekamy pod nr tel. 722 311 311. (tos)