5000+ dla strażaków

0

5000+ to rządowy projekt, który gwarantuje środki finansowe Ochotniczym Strażom Pożarnym na akcje z zakresu propagowania pierwszej pomocy, jak również wydarzeń kulturalnych lub sportowych. Druhowie z powiatu wrzesińskiego, już złożyli wnioski o dofinansowanie. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni starszy brygadier Damian Jankowiak:

Jak dodaje Jankowiak, jednostki ochotniczych straży pożarnych są ważnym elementem w siatce ochrony przeciwpożarowej naszego powiatu.

W całym powiecie wrzesińskim mamy 1246 członków ochotniczych straży pożarnych. (GP)