700 gospodarstw rolnych będzie spisanych w gm. Miłosław

0

Powszechny Spis Rolny w gminie Miłosław będzie przeprowadzony dla ok. 700 gospodarstw.

Obowiązek spisu rolnicy mogą spełnić w trojaki sposób:

 

Mówi Anita Kraska, sekretarz Gminy Miłosław. Jeżeli rolnik nie skorzysta z samospisu, albo spisu przez telefon to wtedy….

W całej Polsce Powszechny Spis Rolny zakończy się 30 listopada.

AG