Kompleksowe usługi w zakresie BHP

Zapraszam serdecznie do współpracy w zakresie usług BHP i PPOŻ

• szkolenia wstępne, okresowe dla wszystkich grup zawodowych,

• sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

• opracowywanie analizy stanu bhp i ochrony p.poż.

• okresowe przeglądy stanu BHP

• pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych,

• opracowywanie niezbędnych instrukcji,

• opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy,

• ocena i identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy,

• audyty stanu BHP,

• nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich

• nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia

• doradztwo w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

www.andrzejczakbhp.pl

Mail: andrzejczakbhp@gmail.com - Telefon: 574547389 - Id ogłoszenia: 1492674115