Kurs Specjalista do spraw kadr i płac – szkolenie online

NIEPUBLICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
SPD SZKOLENIA

biuro@spd2.pl

Tel. 509 186 561

Zapraszamy do uczestnictwa w wideoszkoleniu – Specjalista ds. kadr i płac

Odwiedź nasze strony www.spd2.pl oraz www.spdszkolenia.pl

Zobacz darmową lekcję

Tematyka kursu obejmuje:

· zagadnienia prawa pracy

· prowadzenie dokumentacji kadrowej

· naliczanie wynagrodzeń;

· płace;

· ubezpieczenia społeczne;

· świadczenia z ubezpieczenia społecznego;

· podatek dochodowy od osób fizycznych;

· prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, podatkami, ZUS

Szkolenie przygotowuje do wykonywania zawodu „Specjalista do spraw kadr” (kod zawodu 242307) oraz „Specjalista do spraw wynagrodzeń” (kod zawodu 242310).

Zawartość kursu

Prezentacje dźwiękowe w formie wykładów – 23 lekcje

Nagrania dźwiękowe – 22 godzin

Skrypt w formie ściągi do każdej prezentacji

Załączniki do pobrania- wzory pism, umów , formularzy, odwołania do przepisów,

Testy i rozwiązania

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat ukończenia szkolenia oraz zaświadczenie MEN.

Dodatkowe informacje:
W trakcie trwania szkolenia uczestnicy pozostają pod opieką trenera, mogą zadawać pytania, żądać dodatkowych wyjaśnień itp.

Dostęp do kursu 90 dni z możliwością bezpłatnego przedłużenia.

Wystawiamy faktury.

Cena kursu obejmuje:

· uczestnictwo w kursie,

· wydanie zaświadczenia i certyfikatu,

· pomoc i opiekę trenera w czasie kursu

Mail: biuro@spd2.pl - Telefon: 509186561 - Cena w zł: 259 zł - Id ogłoszenia: 1589343873