Polish for Foreigners

Kursy językowe dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji;
Polish for Foreigners (group and individual courses); Polnisch für Ausländer, Польський для іноземців.
Język Polski – korepetycje.
Kontakt/Contact: easy.polish.lessons@gmail.com

Mail: easy.polish.lessons@gmail.com - Id ogłoszenia: 1511566322