Sprzedam Gotową Spółkę

W naszej ofercie znajdziesz Spółki z lat 1991-2016 w cenie od 4500 zł .www.biurro.com mobile 507-728-

528 email: biuro@biurro.comnasza oferta czystych Spółek : Spółka z 1991 roku Kapitał Zakładowy

300.000,00 zł czysta bez zobowiązań VAT-7 CIT-8 Sprawozdania Finansowe składane na bieżąco cena

55.000,00 zł Spółka z 2006 roku Kapitał Zakładowy 300.000,00 zł czysta bez zobowiązań VAT-7 CIT-8

Sprawozdania Finansowe składane na bieżąco cena 35.000,00 zł – Spółka z 2007 roku – Kapitał Zakładowy

50.000,00 nigdy nie podjęła działalności , Sprawozdania Finansowe do KRS i US VAT-7 CIT-8 składane na

bieżąco cena: 25.999,00 zł brutto – Spółki z 2013 roku z Kapitałem Zakładowym 5.000,00 zł cena

13.000,00 zł brutto VAT-7 CIT-8 Sprawozdania Finansowe składane na bieżąco – Spółki z 2014 roku z

Kapitałem Zakładowym 5.000,00 zł cena 10.000,00 zł brutto VAT-7 CIT-8 Sprawozdania Finansowe składane

na bieżąco – Spółki z 2015 roku z Kapitałem Zakładowym 5.000,00 zł cena 8.000,00 zł brutto VAT-7 CIT-8

Sprawozdania Finansowe składane na bieżąco – Spółki z 2016 roku z Kapitałem Zakładowym 5.000,00 zł cena

4.500,00 zł brutto VAT-7 CIT-8 Sprawozdania Finansowe składane na bieżąco zapraszamy posiadamy także

Spółki z kapitałami zakładowymi od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 zł w cenie od 75.000,00 zł

www.biurro.com mobile 507-728-528 email: biuro@biurro.com

Mail: biuro@biurro.com - Telefon: 507728528 - Cena w zł: 1 zł - Id ogłoszenia: 1493642638