Zadłużona Spółka – Kontrola z UKS KAS 299 ksh ?

Kupimy Spółki z zagubioną dokumentacją: bankową, księgową, pracowniczą. Kupimy Spółki znajdujące się w trakcie kontroli i przed kontrolami z US/UKS/ZUS/PIP/PIH/KAS skuteczna ochrona przed 299 KSH Całodobowy kontakt tel. 784-874-874 http://www.spolki.biz

Mail: biuro@spolki.biz - Telefon: 784874874 - Cena w zł: 1 zł - Id ogłoszenia: 1493322512