Znak CE – Szkolenia

Uzyskując znak CE, firmy dają sobie szansę ekspansji na międzynarodowe rynki. Licznym firmom pomaga w tym zakresie CECE-Polska. Podmiot ten świadczy usługi związane z certyfikacją zgodności z normami Unii Europejskiej. Prowadzone są również rzetelne

Mail: info@cece-polska.pl - Telefon: 735790790 - Cena w zł: 250 zł - Id ogłoszenia: 1571210362