Ankieterzy zapukają do naszych drzwi

0

Od połowy września do końca grudnia 2019 roku na terenie Gminy Września, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni realizować będą Europejskie ankietowe badanie zdrowia.

Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Poznaniu Arleta Olbrot-Brzezińska:

Wszyscy ankieterzy realizujące te badania są pracownikami Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Informacje dotyczące badan znajdziemy na stronie internetowej poznan.stat.gov.pl (GP)