Będą liczyć bezdomnych

5

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce doszacować skalę problemu bezdomności w kraju – stąd ogólnopolska akcja.

W nocy, z 8 na 9 lutego, policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy socjalni i wolontariusze odwiedzać będą miejsca koczowania bezdomnych, by dokonać spisu.

Cała sprawozdawczość przekazana zostanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – mówi dyrektor wrzesińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Anna Prusak – i na tej podstawie są później przeznaczane środki na tworzenie i prowadzenie programów wychodzenia z bezdomności, na wspomaganie schronisk i innych przedsięwzięć, które są kierowane do osób dotkniętych tym problemem.

Poprzednie liczenie miało miejsce w styczniu 2 lata temu. Doliczono się wówczas przeszło 36 tys. bezdomnych, w tym ok. 25,6 tys. przebywało w placówkach instytucjonalnych.