Budżet na więcej niż 100%

0
Sesja Rady Gminy Kołaczkowo. Fot. M. Siwiński

Budżet Kołaczkowa za 2017 r. wykonany w 100,80%.

Wójt Kołaczkowa dobrze wykonała budżet gminy w ubiegłym roku. Radni zagłosowali  za udzieleniem absolutorium dla Teresy Waszak. Byli jednomyślni.
Pozytywne opinie wykonania zeszłorocznego budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, komisja budżetu i finansów oraz komisja rewizyjna gminy.


Mówił przewodniczący komisji rewizyjnej gminy Wojciech Tamborski.
Wójt za udany rok dziękowała między innymi radnym, ale przede wszystkim swoim współpracownikom. Tylko dzięki zespołowi udało jej się zrealizować wszystkie nałożone na nią zadania.


Mówiła wójt Teresa Waszak.
Budżet Kołaczkowa w 2017 r. opiewał na kwotę 25 milionów złotych.

(mas)