Burmistrz Nekli uporządkuje problemy z ulicą Małą

0
Burmistrz Balicki jest zdania, że potrzebne jest uregulowanie kwestii Małych ulic Fot. AG

Od wielu lat w gminie Nekla istnieje pewien problem. Otóż w spadku po przodkach obecne władze Nekli otrzymały sytuację, w której 4 ulice mają nazwę “Ul. Mała” i każda z nich ma swoją własną, często taką samą, numerację.

Sprawia to wiele kłopotów nie tylko kurierom pocztowym, ale przede wszystkim autom wszelkich służb. Burmistrz Karol Balicki już kilka lat temu wyszedł z inicjatywą uporządkowania tej kwestii.

Po kilka latach burmistrz wraca do tej sprawy i zapewnia o jej uregulowaniu.

Rada miejska decyzje co do jednej z 4 ulic o nazwie “Mała” podejmie na sesji listopadowej.

AG