Czy do Wrześnicy trafiają ścieki?

0

Tak sugeruje nasza słuchaczka, która przesłała nam filmik. Widać na nim wóz asenizacyjny z rozwiniętymi wężami tuż przy rowie, gdzie woda dopływa do Wrześnicy.

Osoba, która przesłała filmik twierdziła, że ktoś wylewa nieczystości do rzeki. Skontaktowaliśmy się z właścicielem firmy który wyjaśnił nam całą sytuację.

Jednak, jak ustaliliśmy na takie pobieranie wody firma musi posiadać stosowne pozwolenie
wydawane przez starostwo. Tego pozwolenia nie ma.