Dożynki gminne w Sokolnikach (galeria, video)

0

Dożynki gminy Kołaczkowo odbyły się w tym roku w Sokolnikach. Funkcję starostów sprawowali Paulina Jałoszyńska z Gałęzewic i Andrzej Nowak z Sokolnik. Gospodyniami imprezy były wójt Teresa Waszak i przewodnicząca rady gminy Danuta Grabowska.

Wójt Teresa Waszak:

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą odprawili ks. Marek Stajkowski z Sokolnik i ks. Artur Janowicz z Kołaczkowa.

Po mszy św. korowód dożynkowy udał się z kościoła pod szkołę w Sokolnikach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrzęd dożynkowy prowadził zespół Tośtoki z Pięczkowa. Przedstawiciele kółek rolniczych z całej gminy złożyły dary na ręce swoich sołtysów, a starostowie dożynek – chleb i miód na ręce wójt Teresy Waszak i przewodniczącej rady gminy Danuty Grabowska. Te ucałowały dary i podzieliły się z wszystkimi chlebem. Nastąpiło także obtańcowanie wieńca.

Ważną chwilą dożynek było wręczenie honorowych odznaczeń. Mirosław Pawlak i Teresa Waszak wręczyli Odznaki Wdzięczności Matkom Wsi oraz Odznaki Zasłużonych Działaczy Kółek Rolniczych. Odznaki Wdzięczności Matkom Wsi otrzymały: Zofia Kominek, Mieczysława Tomczak i Maria Żak. Odznaki Zasłużonych Działaczy Kółek Rolniczych otrzymali: Janusz Nowacki, Jerzy Nowak i Marek Staszak.

Ponadto Szef komisji oświaty przy radzie gminy w Kołaczkowie Michał Stefański wraz z Teresą Waszak wręczył nagrody dla Wszechstronnie Uzdolnionej Młodzieży Gminy Kołaczkowo. Otrzymali je: Patrycja Kasperska ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach, Dominik Szklarkowski z Gimnazjum w Kołaczkowie oraz Patryk Cieżniak ze Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim, z Wszemborza. W czasie dożynek zbierano także środki finansowe na rzecz chorej uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach – Marty.

Dzieci i młodzież przygotowały program artystyczny, w dużej mierze nastawiony na popularyzację gwary wielkopolskiej.

Niestety w uroczystości przeszkodziły krótkie choć ulewne opady deszczu.

Na szczęście rozpogodziło się, więc pojawiła się okazja do wysłuchania przyśpiewek w wykonaniu Eugeniusza Plewińskiego i Grzegorza Tamborskiego czyli część Kapeli u Władka. Humorystycznie podsumowali oni wydarzenia ostatniego roku w całej gminie.

 

Na tym zakończyła się część oficjalna. Następnie zabawę taneczną poprowadził DJ Artur, po którym wystąpiła kapela Bajer oraz gwiazda wieczoru – zespół Playboys. Impreza trwa.