Duża inwestycja w małej wsi. Mieszkańcy będą mieć asfaltówkę

0
Prace już trwają. W pierwszej kolejności polegały na rozbiórce trylinki

Była trylinka, będzie masa bitumiczna. Trwa remont drogi w Dłusku (gm. Pyzdry).
Wymianie ulegnie jej nawierzchnia, ale i chodniki na odcinku ponad 600 m.

 
– mówi burmistrz Przemysław Dębski.
Prace ruszyły z początkiem miesiąca i potrwają najprawdopodobniej do końca roku. Dzięki nim droga zmieni się nie do poznania.

 
Obecnie trwa demontaż trylinki. Ta najbardziej zniszczona zostanie rozdrobniona; posłuży do utwardzenia polnych dróg, natomiast ta, która nadaje się jeszcze do użytku zostanie wykorzystana przy ul. 3 Maja w Pyzdrach. (tos)