Duża zmiana w ZSTiO. Lekcje poprowadzą wojskowi (galeria)

0
Zawarcie porozumienia było okazją do wymiany pamiątek. Na zdjęciu Damian Hoffmann i płk Krzysztof Kuba

Żołnierze zamiast nauczycieli, zajęcia teoretyczne poparte praktycznymi. Tak będą wyglądały lekcje klas mundurowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
To efekt porozumienia zawartego pomiędzy placówką, a Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

 
– mówi dyrektor szkoły Damian Hoffmann.
Zajęcia będą integralną częścią całego, 4-letniego cyklu kształcenia. Poprowadzi je komendant centrum płk Krzysztof Kuba.

 
Szczegóły porozumienia zostały omówione dziś (12 października). Dotyczy ono dwóch oddziałów przygotowania wojskowego, a także klas licealnych z innowacją wojskową. (tos)