Dzisiaj poznamy budżet gminy Miłosław

0

 

O godz 16:00 w sali sesyjnej urzędu gminy w Miłosławiu odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu nowej kadencji.

Program sesji obejmuje punkty stałe jak sprawozdania przewodniczącego rady i burmistrza ze swych działalności w okresie międzysesyjnym, poza tym sprawozdania ze swojej działalności i swoje plany na rok 2019 przedstawią komisje działające przy radzie miejskiej. Najważniejszym punktem sesji będzie przyjęcie budżetu dla gminy Miłosław 2019 . Projekt budżetu został przygotowany wcześniej, jeszcze za czasów burmistrza Skikiewicza, dlatego teraz burmistrz Hubert Gruszczyński oraz nowi radni gminy Miłosław będą mieli okazję wnieść do tego projektu swoje autopoprawki, które następnie będą poddane pod głosowanie. Sesję zakończą pytania, wnioski i wolne głosy osób biorących udział w sesji i przybyłych do miłosławskiego urzędu.

AG