Gimnazjaliści wypadli średnio. Czas na wyciągnięcie wniosków

0
Egzamin był warunkiem ukończenia szkoły. Przystąpiło do niego prawie 700 uczniów z powiatu wrzesińskiego

Jednym radość, innym smutek. Poznaliśmy wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Średnia szkół z powiatu wrzesińskiego jest taka sama, bądź minimalnie niższa od średniej krajowej.

A my dodajmy tylko, że egzamin miał formę pisemną. Przystąpienie do niego było warunkiem ukończenia ‎gimnazjum. Ten warunek spełniło 678 uczniów z powiatu wrzesińskiego. (tos)