Gmina Miłosław weszła w spór sądowy z mieszkańcami wsi Skotniki

2
Gmina zdecydowała się na sądowe rozwiązanie sporu z mieszkańcami Skotnik Fot. Andrzej Górczyński

Rada miejska w Miłosławiu po raz kolejny pochyliła się nad sprawą zniżek w opłatach za śmieci dla mieszkańców wsi Skotniki, którzy w 1994 roku zgodzili się na wybudowanie na swoim terenie składowiska odpadów i w zamian za to byli z tych opłat zwolnieni.
Rada najpierw w styczniu ub. roku, a potem w lipcu nie zgodziła się na obniżkę opłat dla mieszkańców Skotnik, a teraz ich skargę na te uchwały zdecydowała się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 8 radnych klubu Razem dla Gminy Miłosław było za taką decyzją, 4 radnych opozycji było przeciw – o czym informuje Dawid Strzelczyk, przewodniczący rady.

Rada miejska w Miłosławiu uchwaliła więc co następuje:

Teraz o tym, kto ma rację w tym sporze pomiędzy gminą Miłosław a mieszkańcami Skotnik, w sprawie opłat za wywóz śmieci, zdecyduje Wojewódzki Sąd Administracyjny.

AG