Anna Osińska (03.04.2020)

Dariusz Andrzejewski (31.03.2020)

Dariusz Jurewicz (13.03.2020)

prezes Wrzesińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców

Ryszard Matuszkiewicz (01.04.2020)

z zarządu Konsorcjum Medycznego Amika we Wrześni.

Justyna Trawińska ( 26.03.2020)

nowo wybrana dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłosławiu

Anna Kowalczyk (23.03.2019)

naczelna pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Czesław Kroll (27.03.2020)

proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża we Wrześni.

Dionizy Jaśniewicz (30.03.2020)