Magdalena Antosik (09.10.2019)

Paweł Skrzypczak (15.10.2019)

dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im.Wiosny Ludów w Miłosławiu.

Magdalena Zając 16.10.2019)

wicedyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych Im. Janusza Korczaka we Wrześni.

Anna Olkowska (11.10.2019)

gminna pełnomocniczka Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.

Mirosława Andrzejaszek, Jolanta Swat, Krystyna Kierzek (10.10.2019)

Małgorzata Korfini – Stachnik (14.10.2019)

prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni.

Violetta Mazurkiewicz i Krzysztof Marek Nowak (17.10.2019)

dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Września oraz prezes Stowarzyszenia Akt.

Rafał Tomaszewicz (18.10.2019)

z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Gniezna.