Jest absolutorium, jest wielka satysfakcja (galeria)

0
Jako pierwsza z gratulacjami dla burmistrza pospieszyła przewodnicząca rady miejskiej Justyna Sosnowska

Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski z jednogłośnym absolutorium. Otrzymał je podczas środowej sesji rady miejskiej.
– To powód do wielkiej satysfakcji – powiedział Radiu Września.

Wśród tych osób jest skarbnik Pyzdr Antonina Balicka, która czuwała nad prawidłową realizacją budżetu. Zapamięta go za sprawą rekodowej kwoty przeznaczonej na inwestycje i zadania.

Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie raportu o stanie gminy. Zdaniem burmistrza jest on dobry. By następne były jeszcze lepsze potrzebny jest rozwój budownictwa mieszkaniowego – tylko w ten sposób można zapobiec migracji mieszkańców. (tos)