Kilkanaście laptopów dla szkół w gminie Miłosław

0

Burmistrz gminy Miłosław rozda szkołom podstawowym kolejne laptopy pozyskane w ramach programu Zdalna Szkoła Plus.

 

 

Mówi Szymon Krajniak, kierownik referatu rozwoju, kultury, sportu i promocji w Urzędzie Gminy Miłosław. Laptopy muszą być w szkołach wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

 

Przekazanie laptopów szkołom podstawowym gminy Miłosław odbędzie się w piątek, 18 września.

AG