Konsultacje o uchwale

0

Zbliża się termin nowelizacji uchwały dotyczącej przeprowadzania konsultacji społecznych. Wzór projektu został publicznie udostępniony.

Dyskusja o zmianie projektu rozpoczęła się w ubiegłym roku na spotkaniu przed referendum dotyczącym zakupu pałacu. Małgorzata Mirecka z Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego wskazywała wtedy na przestarzałość obecnej uchwały z 2003 roku. Przewodniczący rady miejskiej Czesław Kozielski dał publiczną deklarację, że zmiany zostaną przeprowadzone w pierwszym półroczu tego roku. Wiele wskazuje na to, że obietnicy dotrzyma i uchwała została podjęta przez radnych na czerwcowej sesji.

Obecna uchwała ustala konsultacje jedynie w oparciu o przepisy związane z organizacją referendum lokalnego. Nowelizacja znacząco rozszerza te możliwości. Według projektu uchwały, konsultacje będą mogły zostać zarządzane z inicjatywy burmistrza, 5 radnych lub 50 mieszkańców gminy. Dopuszczalne są formy konsultacji społecznych w formie organizacji zebrania, badań ankietowych lub imiennego wyrażenia opinii lub złożenia skarg.

Pełna treść projektu uchwały dostępna jest na stronie www.nekla.eu.

Radosław Jagieła