Krzysztof Nowak nowym-starym prezesem Sparty

1
SONY DSC

 

W szkole podstawowej w Orzechowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu Sparta Sklejka Orzechowo. Dotychczasowy prezes,  Krzysztof Nowak, został wybrany na sternika klubu, na lata 2017 – 2019.

W zebraniu wzięło udział kilkunastu członków klubu, czyli tych, którzy regularnie opłacają składki. Uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdania zarządu z działalności klubu, a także z działań Komisji Rewizyjnej w mijającej kadencji, czyli w latach 2015 – 2017. Następnie przystąpiono do wyboru nowego prezesa. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę, dotychczasowego sternika klubu – Krzysztofa Nowaka. W wyniku głosowania Krzysztof Nowak został nowym-starym prezesem klubu Sparta Sklejka Orzechowo na nową kadencję, czyli lata 2017 – 2019. Ponadto w skład zarządu weszli: Mariusz Kozłowski – wiceprezes, Katarzyna Ratajczak – skarbnik, Sebastian Szelągiewicz – sekretarz, Piotr Surdyk – członek zarządu, Damian Zbierski – członek zarządu.

Przed nowym zarządem wiele pracy. Najważniejsze tematy, to poruszane podczas zebrania kwestie związane z działalnością pierwszej drużyny, która bardzo źle wystartowała do nowego sezonu, jest czerwoną latarnią konińskiej klasy okręgowej.

AG