Lepiej być nie mogło – radni udzielili absolutorium Teresie Waszak (galeria)

0
Nie obyło się bez kwiatów. Jako pierwsza z gratulacjami pospieszyła przewodnicząca rady gminy Danuta Grabowska

Wójt Kołaczkowa z absolutorium! Radni byli w tej sprawie jednomyślni – wszyscy zagłosowali za jego udzieleniem.
– Odbieram ten wynik jako nagrodę za naszą ciężką, codzienną pracę – powiedziała Teresa Waszak.

Najważniejsze z głosowań poprzedziło przedstawienie raportu o stanie gminy. Dotyczył on wszystkich najważniejszych obszarów jej działania – od finansów i inwestycji, poprzez edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, aż po działalność kulturalną. – Ten raport potwierdza, że gmina Kołaczkowo wciąż rozwija się – podkreśla wójt.

Dodajmy, że tylko w tym roku w budżecie gminy na inwestycje jest przeznaczone prawie 8 mln zł. Najwięcej pochłonie przebudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie. (tos)