Licealiści pożegnali absolwentów (galeria, wideo)

0
Uczniowie i pracownicy Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza pożegnali absolwentów klas maturalnych. To wzruszająca i ważna chwila w życiu szkoły.
Tradycyjnie już pożegnanie maturzystów rocznika 2018 połączone było ze spotkaniem po 50 latach absolwentów rocznika 1968. Podziękowania otrzymali także rodzice, którzy obdarzyli szkołę zaufaniem i powierzyli jej opiece i edukacji troje swoich dzieci.
Maturzyści odebrali z rąk swoich wychowawców i dyrekcji świadectwa ukończenia szkoły, a także dyplomy patrona szkoły i nagrody książkowe. Wręczono także inne nagrody.
Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni wręczyło nagrody za promowanie szkoły poza jej murami. Nagrody finansowe otrzymali Monika Markiewicz, Mateusz Błaszczyk i Wojciech Maćkowiak.
Nastąpiło również przekazanie sztandaru szkoły na ręce nowego pocztu sztandarowego. Damian Tabaka, Klaudia Kruszczyńska i Paulina Bylińska przekazali sztandar Dawidowi Kańciurzewskiemu, Martynie Król i Mai Brzóstowicz.
Dyrektorka szkoły, Violetta Zdunowska: