Miało być mniej, a będzie więcej

0

Wójtowie i burmistrzowie mieli zarabiać mniej, a jednak wójt Kołaczkowa zarabiać będzie więcej, choć nieznacznie, bo o 2 zł i 34 gr.

17 maja weszło w życie rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i obowiązywać będzie od 1 lipca tego roku. Zakłada ono między innymi obniżenie pensji władz samorządowych o 20%, ale nie bezpośrednio, a poprzez obniżenie granic, w których musi się zmieścić.


Mówiła Sekretarz gminy Kołaczkowo Ilona Orakowska.
Pensja wójta składa się z czterech części: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego i dodatku za staż. I żeby ogólna kwota wyniosła tyle samo propozycja urzędników zakłada pewne przesunięcia w obliczeniach pensji.


O przyjęciu zmian radni zadecydują na najbliższej sesji, tj. w poniedziałek 28 maja.

(mas)