Między nami sąsiadami, czyli zmiana sołtysa w Zamościu

0
Karol Styczyński, nowo wybrany sołtys Zamościa

Trwają zebrania wiejskie w gminie Pyzdry. Jak dotąd, do największej niespodzianki doszło w Zamościu. Po 30 latach z funkcją sołtysa pożegnał się Andrzej Jankowski.
Jankowski przegrał z 35-letnim Karolem Styczyńskim, prywatnie swoim sąsiadem.

– mówi nowo wybrany sołtys. W najbliższym czasie będzie chciał spotkać się z mieszkańcami i porozmawiać o ich problemach. Jednym z największych jest brak dostępu do internetu.
Wybory sołeckie nie są pierwszą przygodą Karola Styczyńskiego z samorządem.

Podobne cele postawiła przed sobą rada sołecka, w skład której weszli: Janusz Floch, Tomasz Suchorski, Zbigniew Cieślak i Przemysław Zieliński. (tos)