Mieszkańcy Borzykowa wybrali nowego sołtysa

0

Piotr Jarema, który do tej pory sprawował tę funkcję, złożył dymisję z przyczyn osobistych.

W świetlicy wiejskiej mieszkańcy uprawnieni do głosowania wybierali spośród dwóch kandydatur: Grażyny Zajdowicz i Iwony Wojciechowskiej. Wygrała ta druga zdobywając 69 głosów. W głosowaniu udział wzięło 95 mieszkańców, z czego ważnych głosów oddano 92. Wybory rozpoczęły się z półgodzinnym opóźnieniem, ponieważ w ustalonym terminie nie osiągnięto wymaganej frekwencji tj. 1/5 mieszkańców.
Jakie plany ma nowa pani sołtys?

Na wniosek jednego z mieszkańców odwołano także radę sołecką, a na jej miejsce wybrano nowych członków. Rada sołecka wraz z sołtysem reprezentować interesy mieszkańców będzie przez najbliższe dwa lata.

Podczas zebrania wójt gminy Kołaczkowo, Teresa Waszak, zdała także sprawozdanie z działalności w 2016 roku oraz opowiedziała o planowanych inwestycjach, które w tym roku będą rekordowe. Dodatkowego oświetlenia doczeka się ulica Miłosławska, a dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego zbudowana zostanie ulica Słoneczna w Borzykowie oraz droga Żydowo – Borzykowo. Gmina przygotowała także projekt na budowę kanalizacji w Borzykowie, który został pozytywnie zaopiniowany i dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich ma szansę na powstanie. Koszt całkowity tej inwestycji to 1 milion 990 zł. Szanse na otrzymanie tych pieniędzy są duże. Na 160 wniosków ocenionych pozytywnie wniosek Gminy Kołaczkowo osiągnął wysokie, 20 miejsce. Obecnie trwa uzupełnianie dokumentacji.

Mieszkańców ucieszyło także planowane na ten rok odwodnienie Borzykowa. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich opracował pod naciskiem urzędników plan odwodnienia miejscowości, które ma przebiegać ulicami: Piaskowa, Stolarska oraz drogą graniczną od Borzykowa do Pyzdr. Koszt inwestycji opiewa na 745 tysięcy złotych, z czego Urząd Marszałkowski ponieść ma 500 tysięcy. Reszta kwoty jest zarezerwowana w gminnym budżecie.

Niespodzianką dla mieszkańców jest także szansa na nowy, bojowy wóz strażacki, o wartości miliona złotych. Na Zebraniu Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaproponowano Gminie Kołaczkowo dofinansowanie do zakupu samochodu w wysokości 95% tej kwoty. Urząd wyasygnował 50 tysięcy zł i czeka teraz na rozstrzygającą decyzję. Dodatkowo wieś wzbogaci się o zewnętrzną siłownię, składającą się z 6 urządzeń i plac zabaw.

Na zebraniu wysłuchano także sprawozdania ustępującego sołtysa z działalności  za okres pełnionej funkcji, a także nakreślono plany na rozdysponowanie obecnego funduszu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Podaj swoje imię