Mieszkańcy wybrali nazwy ulic. Postawili na Żwirową i Golfową

1
Jak mówi Tomasz Kałużny (z lewej), to dość powszechna praktyka, że nazwy ulic proponują sami mieszkańcy

Psary Polskie rozrastają się i zyskują nowe ulice. Mieszkańcy sami zaproponowali ich nazwy.
– To bardzo częsta praktyka – przyznaje burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny.

W podwrzesińskiej wsi powstaną ulice Żwirowa i Golfowa. Wnioskowali o nie mieszkańcy, którzy pobudowali przy nich swoje posesje.

Nazwy ulic zostały zaakceptowane przez radnych, którzy podczas ostatniej sesji podjęli w tej sprawie stosowne uchwały. (tos)