Miliony dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej

0

Ponad 34 mln zł to kwota przyznanej pomocy przedsiębiorcom z powiatu wrzesińskiego w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Pieniądze zostały przyznane w odpowiedzi na ponad 5 tys. wniosków.

Mówi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Eugeniusz Wiśniewski:

Największym zainteresowaniem cieszyły się jednorazowe niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

 

Umorzenie pożyczki następuje z urzędu na podstawie informacji z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. (GP)