Miłosław odrzucił ugodę ze Skotnikami

0
Jan Haremski, w imieniu mieszkańców Skotnik, proponował gminie Miłosław kompromis co do opłat za wywóz śmieci Fot. Andrzej Górczyński

Spór pomiędzy gminą Miłosław a mieszkańcami Skotnik w sprawie opłat za wywóz śmieci rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, o czym zadecydowali radni rady miejskiej. Odsłaniamy kulisy tej decyzji.

Jeszcze przed ostatecznym głosowaniem pan Jan Haremski, w imieniu mieszkańców wsi Skotniki, zaproponował radnym Rady Miejskiej w Miłosławiu kompromis, a mianowicie ugodę co do wysokości opłat za wywóz śmieci. Rada głosami 8 przeciw (radni klubu Razem dla Gminy Miłosław) 4 za (radni opozycji) proponowaną przez mieszkańców wsi Skotniki ugodę odrzuciła. Dlaczego gmina nie poszła na kompromis z mieszkańcami Skotnik?

Dawid Strzelczyk, przewodniczący rady miejskiej w Miłosławiu

Z decyzji podjętych przez radę nie był zadowolony sołtys wsi Skotniki, Rafał Sztuka

Jak to się mówi klamka zapadła i mieszkańcy wsi Skotniki muszą już czekać na rozstrzygnięcia sądu, który zadecyduje, czy mogą, na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim z 1994 roku, nadal nie płacić za wywóz śmieci (przywilej za zgodę na budowę wysypiska w Bardzie), czy będą zmuszeni, jak inni mieszkańcy gminy, uiszczać opłaty w pełnej kwocie.

AG