Miłosławscy radni wskazali ławników. Nie mieli wielkiego wyboru (galeria)

0
Andrzej Wnuk stał na czele komisji, która opiniowała kandydatów na ławników. Cała trójka została dopuszczona do wyborów

Niewielkie zainteresowanie wyborami ławników w gminie Miłosław. Liczba chętnych, którzy chcą pełnić tę funkcję pokrywała się z ilością miejsc.
W tej sytuacji głosowanie przeprowadzone podczas wczorajszej sesji rady miejskiej było tylko formalnością.

 
– mówi przewodniczący zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Andrzej Wnuk.
Co ciekawe, żadna z pań nie chciała pracować w sądzie w Poznaniu. Stąd namowy, by jedna z nich zmieniła zdanie. Uległa im Regina Stachowiak.

 
Kandydatki zyskały jednomyślne poparcie radnych. Zgodnie z przepisami, zostały wyłonione w głosowaniu tajnym. (tos)