Narysuj, jak zdrowo żyć

0

Trwa konkurs plastyczny “Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie” organizowany przez starostwo powiatowe we Wrześni.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wrzesińskiego. Muszą oni wykonać samodzielnie pracę formatu A3 w dowolnej płaskiej technice – jak malarstwo, szkic, rysunek – oraz pamiętać o tym, że nie mogą jej oprawić. Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia.

Termin składania prac to 30 maja. Należy składać je osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w starostwie powiatowym lub wysłać pocztą – wtedy decyduje data wpływu do urzędu.  Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych, a rozdanie nagród nastąpi 10 czerwca podczas wydarzenia Niedziela z Powiatem. Pełen regulamin konkursu znajduje się tutaj.