Niby jest, ale jej nie ma

0

Sołtyska z Borzykowa z prywatnych przyczyn wyjechała za granicę pozostawiając wieś bez włodarza. Pojawił się problem, kto powinien zajmować się mieszkańcami i problemami wsi.

Iwona Wojciechowicz oficjalnie kadencję kończy w połowie marca 2019 roku. Gmina Kołaczkowo zauważyła jednak problemy z niewywiązywaniem się z obowiązków. Wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisji rady, radni zastanawiali się co zrobić z tym fantem. Mówi sekretarz gminy Ilona Orakowska.

Radni mogą sołtysa, ale nie chcą brać na siebie tej odpowiedzialności.

Tłumaczyła przewodnicząca rady gminy Danuta Grabowska. Dodzwoniliśmy się do Pani Iwony Wojciechowicz i powiedziała nam, że w styczniu wyśle pismo do wójt Kołaczkowa i 7rady sołeckiej Borzykowa z rezygnacją ze stanowiska.
KK