Balicki rozliczony

3

Nie było zaskoczenia. Burmistrz Nekli uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 roku.

Na sesji 9 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium Karolowi Balickiemu. Przeciwko było 2 radnych z Klubu Radnych Niezależnych. 4 radnych było nieobecnych na poniedziałkowych obradach.

Opozycyjni radni swoje stanowisko przedstawili na ubiegłotygodniowym posiedzeniu komisji wspólnej. Jak powiedział Maciej Handkiewicz, przewodniczący klubu Radnych Niezależnych, budżet nie służy realizacji strategii rozwoju gminy.

Jak tę decyzję przyjął burmistrz Karol Balicki?


Burmistrz dziękował swoim współpracownikom, a zwłaszcza skarbnikowi – Krystynie Kielczyk.