Niektórzy już go skreślili, ale on wrócił. Dominiczak znów radnym

0
Stanisław Dominiczak złożył ślubowanie podczas poniedziałkowej sesji rady miejskiej

Nowa-stara twarz we wrzesińskiej radzie miejskiej. Małgorzatę Nowak, która złożyła mandat z powodu problemów zdrowotnych, zastąpił Stanisław Dominiczak.
Mieszkaniec Gozdowa funkcję tę pełnił już w przeszłości. Stracił ją w 2013 r. po tym jak okazało się, że geesy, w których był członkiem zarządu wynajmowały lokal od miasta na potrzeby prowadzenia sklepu. Takich praktyk zakazuje Ustawa o samorządzie gminnym.

Dominiczak został usunięty, ale teraz powrócił. Ma żal do radnych o to, że kilka lat temu go odwołali. Takiej determinacji, jego zdaniem, zabrakło im podczas głosowania w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez burmistrza Tomasza Kałużnego.

Stanisław Dominiczak złożył ślubowanie podczas wczorajszej sesji rady miejskiej. Będzie się chciał skoncentrować przede wszystkim na potrzebach mieszkańców wsi. (tos)