Nowa zakładka dla rolników

0

Urząd Miasta i Gminy w Nekli oferuje pomoc informacyjną dla rolników.

Teren gminy w ponad 50% stanowią użytki rolne. To właśnie rolnictwo jest istotną częścią nekielskiego krajobrazu. Aby ułatwić rolnikom poszukiwanie istotnych informacji na gminnym portalu (www.nekla.eu) została utworzona specjalna zakładka.

We wspomnianej kategorii znajdują się m.in. informacje dotyczące procedury składania wniosków w przypadku wystąpienia strat oraz ważne informacje i komunikaty.

Osobą odpowiedzialną za kontakt z rolnikami z ramienia nekielskiego urzędu jest Katarzyna Zaworska z niedawno utworzonego referatu ds. zamówień publicznych, inwestycji, obszarów wiejskich i dróg.