Nowe nazwy rond

1

Dwa ronda we Wrześni otrzymają nową nazwę. Takie uchwały przyjęli radni na XXXX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni 2.11.2018r.

Mowa o rondzie w ciągu ul. Legii Wrzesińskiej, ul. Opieszyn oraz ul. Tadeusza Kościuszki we Wrześni oraz rondzie w ciągu ul. Kolejowej, ul. Miłosławskiej, ul. Wrocławskiej we Wrześni. To pierwsze otrzyma nazwę św. Ducha, natomiast drugie – Tonsil. Obie uchwały zostały przyjęte 17 głosami na 18.

Podczas sesji przyjęto również uchwały m.in w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 1 klasy szkoły podstawowej, gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy, zasad ustalania diet dla radnych i sołtysów.
KK