Nowy rok szkolny? Pełna gotowość w gminie Nekla!

0

Zaczynamy od Nekli, gdzie szkoły są już przygotowane na rozpoczęcie roku szkolnego i przyjęcie dzieci. W gminie działają 3 szkoły: w Nekli, w Zasutowie i w Targowej Górce.

Mówi inspektor ds oświaty w nekielskim urzędzie gminy, Aleksandra Wyrzykiewicz.

W największej szkole w gminie, czyli w Zespół Szkól w Nekli ilość uczniów jest nieco większa niż w roku ubiegłym.

 

Organizacja dnia rozpoczęcia nauki w szkołach w gminie Nekla zależy od dyrektorów placówek, głownie będą to spotkania uczniów z wychowawcami klas.

AG. Fot. Szkoła Podstawowa w Targowej Górce