Oddział “awansuje” o dwa piętra. Ma być dużo ładniejszy od obecnego

0
Jak widać na zdjęciu, nowego oddziału wypatrują nie tylko dzieci

Oddział pediatryczny bliżej chmur. Zostanie przeniesiony z parteru na drugie piętro starego budynku szpitala.
Zajmie miejsce dawnego oddziału ginekologiczno-położniczego. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z budżetu powiatu.

 
– mówi starosta Dionizy Jaśniewicz.
– Ten ruch jest zobowiązaniem złożonym dzieciom, ich rodzicom i personelowi lekarskiemu – dodaje.

 
Póki co, oddział jest tam, gdzie był. 6 grudnia odwiedzi go św. Mikołaj. Jak co roku, małych pacjentów obdaruje prezentami. (tos)