Pasowanie “Pierwszaków” w Dniu Edukacji Narodowej

0

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Grabowie Królewskim był okazją nie tylko do nagrodzenia nauczycieli, ale także do uroczystego pasowania uczniów klas I.

Odświętne stroje, szkolna aula wypełniona uczniami i gośćmi, dźwięki muzyki – wszystko to sprawiało, że atmosfera była podniosła. Na pierwszy ogień poszły “Pierwszaki”. Zostały przywitane przez dyrektorkę szkoły, Annę Zimną, która złożyła im życzenia i dokonała uroczystego pasowania. Najmłodsi uczniowie stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej składając przysięgę uczniowską.  Chwilę potem starsi koledzy i koleżanki wręczyli im prezenty i życzyli udanej drogi w dalszych latach edukacji.  Druga część szkolnego dnia edukacji to program poświęcony nauczycielom. Najpierw pani dyrektor wręczyła nagrody, które przyznała pedagogom i pracownikom szkoły za pracę w minionym roku, a potem uczniowie zaprezentowali program, w którym “ośpiewali” swoich edukatorów. Było naprawdę wesoło.

AG