Petycja odrzucona. Sterylizacja tylko na koszt właścicieli zwierząt

0
Zarówno burmistrz Tomasz Kałużny, jak i jego zastępca Karol Nowak są przeciwni darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt

„Nie” dla darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt. To odpowiedź burmistrza na petycję podpisaną przez ponad 600 mieszkańców.
Chcieli oni, by koszty zabiegów pokrywała gmina, na co jednak nie wyrazili zgody wrzesińscy radni.

 
– mówi wiceburmistrz Karol Nowak. Przypomina przy okazji, że w gminie Września nie ma podatku od posiadania psów.

 
Petycja została odrzucona. Zamiast darmowej sterylizacji i kastracji radni zaproponowali chipowanie zwierząt. Dzięki temu właściciele ponosiliby za nie pełną odpowiedzialność. (tos)