Powitaliśmy Nowy Rok

0

Jedni bawili się na domówkach, inni w klubach, restauracjach, salach. W mieście i poza nim. Cześć mieszkańców pojawiła się też na tradycyjnej zabawie przy amfiteatrze.