Prawie 2 miliony zł na nowe ścieżki rowerowe w Środzie Wlkp.

0

Gmina Środa Wielkopolska otrzymała 1 837 tys. zł. dofinansowania na rozbudowę ścieżek pieszo – rowerowych w mieście i w gminie.

Dzięki tej dotacji zrealizowane zostaną dwa zadania – mówi burmistrz Środy Wielkopolskiej, Piotr Mieloch

 

Ścieżka rowerowa łącząca Brodowo ze Środą będzie miała 2480 metrów, a ścieżka łącząca ulicę Topolską z Polną ok. 400 metrów. Burmistrz Mieloch chciałby w przyszłości systemem ścieżek rowerowych objąć całe miasto

 

Ścieżki rowerowe w Środzie budowane będą dzięki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina przystąpi do ich budowy natychmiast po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

AG