Problem dopalaczy ciągle żywy

1

Dopalacze – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka. Dotychczasowe działania mające usunąć je z rynku nie rozwiązały problemu – alarmują lekarze z wrzesińskiego szpitala.

Co miesiąc trafia do tej placówki od kilku do kilkunastu osób po środkach psychoaktywnych. Najczęstszymi objawami wrzesińskich pacjentów są zaburzenia zachowania, zaburzenia świadomości, czy pobudzenie psychoruchowe. Sztandarowym objawem są także zaburzenia rytmu serca. Skala zjawiska jest jednak trudna do oszacowania.

Mówi dr Sebastian Nowicki


W większości pacjentami są osoby młode: nastolatkowie i dwudziestolatkowie.