Przemoc coraz większym problemem. Liczba zgłoszeń podwoiła się

0
Podinsp. Justyna Walińska, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KPP we Wrześni

Przybywa Niebieskich Kart, czyli dokumentów zakładanych w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. Poszkodowani mogą liczyć na szeroko zakrojoną pomoc.
W policyjnych statystykach to jedna z najszybciej rosnących kategorii przestępstw.

– Tak duży skok to efekt coraz większej świadomości społecznej – dodaje Justyna Walińska.

A mówimy nie tylko o przemocy fizycznej, ale także psychicznej i ekonomicznej. Dzięki założeniu Niebieskiej Karty ich ofiary mogą uzyskać pomoc prawną, psychologiczną, a nawet materialną. Poza policją oferują ją również placówki oświatowe, ośrodki pomocy społecznej i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. (tos)