Przewodniczący rady odpowiedział CBA: “To są pomówienia!”

1
W odpowiedzi przesłanej CBA Marek Przyjemski napisał, że sprawą zajmie się komisja rewizyjna rady powiatu

Jest reakcja na pismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie nieprawidłowości w działalności Starostwa Powiatowego we Wrześni.
Przypomnijmy: do CBA wpłynęło zgłoszenie sugerujące m.in. ustawienie konkursu na kierownika Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, organizowanie kosztownych szkoleń wyjazdowych za publiczne pieniądze, a także wystawianie wysokich faktur za catering i usługi turystyczne. Biuro przesłało je do przewodniczącego rady powiatu Marka Przyjemskiego – z prośbą o ustosunkowanie się do niego.

 
Posiedzenie komisji rewizyjnej zostało zaplanowane na 21 października. To właśnie ona zajmie się wyjaśnieniem sprawy, o czym przewodniczący rady poinformował w piśmie skierowanym do dyrektora Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA.

 
Dodajmy, że do rady powiatu wpłynęła kopia pisma-donosu. Nazwisko jego autora zostało jednak usunięte. (tos)