Radiowe SOS: przywileje zasłużonych dawców krwi

4

Dzisiaj w audycji Radiowe SOS zajęliśmy się tematem przywilejów, które mają zasłużeni honorowi dawcy krwi. Wśród nich jest możliwość korzystania z opieki medycznej poza kolejnością.

Jeden z naszych słuchaczy chciał skorzystać z tego prawa, ale nie wszystko poszło po jego myśli:

 

 

Przypominamy więc wszystkim, którzy z różnych powodów otrzymują takie przywileje, że zgodnie z artykułem 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych słowa ‘poza kolejnością” nie dotyczą kolejki bezpośrednio przed gabinetem.

Tym tematem zajęliśmy się w ramach audycji Radiowe SOS. Jeśli mają Państwo inne tematy, które powinniśmy podjąć, to prosimy o telefon pod numer 722 311 311, można też napisać e-mail na adres SOS@radio-wrzesnia.pl